SERVIS A ÚDRŽBA

SERVIS A ÚDRŽBA

Zabezpečovaná prostredníctvom kontroly a údržby posilňovacieho zariadenia. Pravidelná údržba posilňovacieho zariadenia je nevyhnutná najmä v miestach zvýšenej frekvencie využitia.

doplnenie kotevného materiálu prípade poškodenia alebo opotrebovania

obnovenie dopadovej plochy, výmena poškodených dielov

obnovenie informačnej tabule a tréningového plánu

farbenie čiarovanie a lakovanie

V PRÍPADE ZÁUJMU O CENOVÚ PONUKU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ