NAŠE DIELA

REALIZOVANÉ WORKOUT IHRISKÁ

NoLimits Park – Pečnianska Petržalka

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, dips, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Veľké bradlá, rovná lavička, stupienky na výskoky. Frekvenčný rebrík. Informačná tabuľa s tréningovým plánom.

NoLimits Park – Bratislava Nové Mesto Teplická

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, vertikálny rebrík, troj-bradlá, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Šikmá lavička, kruhy veľké, šikmá hrazda. Informačná tabuľa s tréningovým plánom.

NoLimits Park – Chorvátske rameno Petržalka

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, posuvná hrazda, horizontálny rebrík, bočné rúčkovanie, dips, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Bradlá, šikmá lavička, kruhy malé – veľké.

NoLimits Park – Bratislava Nové Mesto Chemická

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, vertikálny rebrík, troj-bradlá, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Šikmá lavička, kruhy veľké, šikmá hrazda. Informačná tabuľa s tréningovým plánom.

NoLimits Park – ZŠ Pankúchova Petržalka

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, vertikálny rebrík, troj-bradlá, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Šikmá lavička, kruhy veľké, šikmá – hrazda

NoLimits Park – Areál Zlaté Piesky

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, dips, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Veľké bradlá, rovná lavička, stupienky na výskoky. Informačná tabuľa s tréningovým plánom.

NoLimits Park – Prokofievova Petržalka

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, dips, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Veľké bradlá, šikmá lavička, rebriny. Informačná tabuľa s tréningovým plánom.

NoLimits Park – Dúbravka areál zimný štadión

Prvky ihriska: Hlavná konštrukcia – hrazdy, horizontálny rebrík, dips, step, úchyty na TRX, lano, expandery. Veľké bradlá, rovná lavička, stupienky na výskoky. Informačná tabuľa s tréningovým plánom.

V PRÍPADE ZÁUJMU O CENOVÚ PONUKU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ